“Refacerea capacității de reziliență a SC CARDIOMETABOLIC GROUP SRL prin investiții specifice” cod SMIS 160685

LogoLogoLogo
  • Beneficiar: CARDIOMETABOLIC GROUP SRL
  • Data începerii: 19.03.2023
  • Data finalizării: 31.12.2023
  • Durata proiectului: 9,5 luni

Proiect finanțat în cadrul POC, Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritate de investiții Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în

Descrierea investitiei:

Investiția propusă constă în achiziția a unui număr de 15 echipamente performante (: 2 ecografe (unul staționar și unul mobil), 1 ecocardiograf, 2 sisteme destkop, 2 laptop-uri, 1 spirometru, 1 aparat de determinare indice – gleznă, 1 bandă test de efort, 1 EKG, 2 holtere TA și 1 holtere EKG), necesare pentru consolidarea poziției pe piață a societății. Investiția va contribui la redresarea verde, digitală și rezilientă a societății.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este consolidarea pe piață a societății, prin achiziția de echipamente performante care să contribuie la redresarea verde, digitală și rezilientă a acesteia.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Dotarea cu echipamente performate a societății într-un an de la semnarea contractului de finanțare.2. OS2. Diversificarea serviciilor medicale prestate în cadrul societății într-un an de la semnarea contractului de finanțare.3. OS3. Creșterea productivității muncii cu minim 15% în anul 3 după finalizarea implementării proiectului față de anul 2020

Valoarea totală a proiectului este de 769.066,05 lei, din care valoarea totală eligibila este de 728.931,01 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 580.066,44 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național este de 112.418,02 lei, valoarea co- finanțării eligibile a Beneficiarului este de 36.446,55 lei, iar valoarea neeligibilă de 40.135,04 lei.

Pentru informații detalate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

SC CARDIOMETABOLIC GRUP SRL